Einweihung Kunstrasenplatz am Kaulbachweg | November 2015